Tấm Rock Woll
Thông tin sản phẩm Tấm Rock Woll:
- Công ty: CÔNG TY TNHH Vũ Gia An
- Giá bán: 1.000 VNĐ / 1m VNĐ
- Số lượng có trong kho: 0
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng:
- Thông tin khuyến mại của gian hàng:

Thông số kỹ thuật:
• Lĩnh vực thiết kế : Kiến trúc|Kết cấu|Hệ thống kỹ thuật MEPF|Hạ tầng
• Cơ quan thiết kế :